ސުރުޚީ: 1351 ވަނަ އަހަރު "ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިސް" އަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރައްވައި ނެރުއްވި ފަތްކޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްކޮޅު

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
3- Faiykolhu- 17 Rajabu 1351.pdf524.09 kBAdobe PDFބައްލަވާ