ސުރުޚީ: ހިޖުރައިން 1349 ވަނަ އަހަރު [1930މ] ދައުލަތުގެ ކަންތައް ހިންގެވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ހަދާ މަޖިލީހަށް 2 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވިކަން އެންގެވުމުގެ ގޮތުން ނެރުއްވި ފަތްކޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ފަތްކޮޅު

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1- Faiykolhu- 1350.pdf832.48 kBAdobe PDFބައްލަވާ